NullIdiot na dom!

IDIOT/DE : AUDIO & PHOTO IZ PREDSTAVITVE BILINGVALNE ŠTEVILKE IDIOT/DE NA ZADNJEM DNEVU LITERODROMA II, v Menzi pri Koritu, 16.01.2016

Program (SLO) Das Programm (DE) Programme (EN) Kaj je literodrom?

Photos by: Jeffrey Young

Kazalo

IVAN ANTIĆ 7

MAX CZOLLEK 10

VLADIMIR ĐURIŠIĆ 16

RICARDO DOMENECK 21

JASMIN B. FRELIH 28

OLGA GRJASNOWA 30

SANDRA HETZL 36

KARLO HMELJAK 46

TIBOR HRS PANDUR 52

MATTHIAS NAWRAT 64

KATJA PLUT 68

UROŠ PRAH 76

ROBERT PROSSER 82

NIKOLA RICHTER 88

ABUD SAID/ABOUD SAEED 92

DANIELA SEEL 110

MUANIS SINANOVIĆ 116

DOMINIK SRIENC 121

MICHELLE STEINBECK 128

ANDREJA ŠTEPEC 134

APHRA TESLA 142

ANDREJ TOMAŽIN 151

GAŠPER TORKAR 156

NATAŠA VELIKONJA 164

MONIKA VREČAR 172

ANTINA ZLATKOVA 176

Kolofon

MARKO JAKŠE

LIBIDO V LEDU, OLJE/LEPENKA, 1993. 0

MAMA RUSIJA, OLJE NA LESONITU, 1991. 9

LEARNING FISH TO FLY, LAK IN OLJE NA KARTONU, 1989. 35

DAUGHTERS (HČERKI), OLJE NA LESONITNI PLOŠČI, 2009. 45

THE KINGS (KRALJA), OLJE NA LESONITNI PLOŠČI, 2009. 50

COIN (KOVANEC), OLJE NA LESONITNI PLOŠČI, 2009. 108

MOHORSKI ZAMORC, MEŠANA TEHNIKA NA PLATNU, 1991. 127

VISITOR (OBISKOVALEC), OLJE NA LESU, 2009. 141

KONSTRUKCIJA NEBESNEGA SVODA (OSNUTEK ZA POSLIKAVO FASADE), AKRIL NAPAPIR, 1992. 144

GOOD OLD WHITE BOY AND HIS TINY PATHETIC DRAMAS (DOBRI STARI BELI DEČKO IN NJEGOVE MALE PATETIČNE DRAME), OLJE NA PAPIRJU NA LESONITNI PLOŠČI,2009. 161

RUN BRIDE, RUN… AND TAKE THE RABBITS WITH YOU! (TECI, NEVESA, TECI… IN VZEMI VSE ZAJCE S SEBOJ!), MEŠANA TEHNIKA NA OVOJNEM PAPIRJU, 2009. 175

THE RETURN OF THE BLACK SQUARE (VRNITEV ČRNEGA KVADRATA), OLJE NA LESONITU, 2009. 184

literodrom

Naročite svoj izvod revije Idiot na revija.idiot@gmail.com

Gostje / Guests / die Gäste

Ricardo Domeneck

© Christiane Lange

Ricardo Domeneck (1977, São Paulo, Brasilien).
In Portugiesisch veröffentlichte er sechs Gedichtbände. Bucherscheinungen in Deutsch, Niederländisch un Spanisch. Er Arbeitet mit Video und Lautpoesie – Auftriite u.A. in Museo Reina Sofía (Madrid), Museum of Modern Art (Rio de Janeiro), Museo Experimental El Eco (Mexico City), Akademie der Künste (Berlin). Mit dem amerikanischen Dichter und Musiker Ellison Glenn leitet er den Musikverlag Gully Havoc in Berlin, wo er auch lebt und arbeitet.

Ricardo Domeneck (1977, São Paulo, Brazilija).
V portugalščini je izdal šest zbirk poezije. Knjižni prevodi v nemščino, nizozemščino in španščino. Ukvarja se z videom in zvočno poezijo – nastopi med drugim v Museo Reina Sofía (Madrid), Museum of Modern Art (Rio de Janeiro), Museo Experimental El Eco (Mexico City), Akademie der Künste (Berlin). Z ameriškim pesnikom in glasbenikom Ellisonom Glennom vodi glasbeno založbo Gully Havoc v Berlinu, kjer živi in dela.

Ricardo Domeneck (1977, São Paulo, Brazil).
Published six poetry collections in Portuguese. His texts have been translated into German, Dutch and Spanish. Also engaged in video and sound poetry (performances at illustrious venues, including Museo Reina Sofía (Madrid) and Museum of Modern Art (Rio de Janeiro)). Based in Berlin, where he runs his own music label, Gully Havoc.

Mathias Zeiske

Mathias Zeiske (1981, Magdeburg)
studierte Sprachwissenschaft, Soziologie und Kommunikationswissenschaft in Leipzig. Nebenher arbeitete er als internationaler Kurier für Stammzelltransplantate. Seit 2010 Redakteur der Literaturzeitschrift Edit. 2014 Gründung der Buchreihe Volte (Spector Books, Leipzig). Lehrauftrag an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle/Saale. Lebt in Leipzig.

Mathias Zeiske (1981, Magdeburg, DDR)
študiral lingvistiko, sociologijo in komunikacijske študije na Univerzi v Leipzigu, medtem ko je delal ob strani kot mednarodni kurir izvornih celic. Urednik literarne revije Edit od leta 2010, urednik knjižne zbirke Volte (izdaja Spector Books, Leipzig), ki jo je soustanovil leta 2014. Uči na umetniški šoli Burg Giebihenstein v Halle. Živi v Leipzigu.

Mathias Zeiske (1981, Magdeburg, GDR) studied Linguistics, Sociology and Communication studies at the University of Leipzig, while working as an international courier for stem cell transplants on the side. Editor of the literary magazine Edit since 2010, editor of the book series Volte (published by Spector Books, Leipzig), which he co-founded in 2014.Teaches at the art school Burg Giebichenstein in Halle. He lives in Leipzig.

Olga Grjasnowa

Olga Grjasnowa (1984, Baku, Aserbaidschan).
Im Alter von 11 Jahren übersiedelte sie mit ihren Eltern als Kontigentflüchtlinge nach Deutschland. 2012 erschien ihr erster Roman »Der Russe ist einer, der Birken liebt« und wurde gleich ein Bestseller. Ihr aktueller Roman heißt: »Die juristische Unschärfe einer Ehe« und ist bei Hanser erschienen. Olga Grjasnowa lebt in Berlin.

Olga Grjasnowa (1984, Baku, Azerbadžan)
se je pri enajstih letih kot begunka s staršema preselila v Nemčijo. 2012 je izšel njen prvi roman »Der Russe ist einer, der Birken liebt« in hipoma postal prodajna uspešnica. Njen aktualni roman je naslovljen »Die juristische Unschärfe einer Ehe« in je izšel pri založbi Hanser. Živi v Berlinu.

Olga Grjasnowa (1984, Baku, Azerbaijan).
At the age of eleven she fled her family to Germany. In 2012 she released her first novel Der Russe ist einer, der Birken liebt, which became an instant bestseller. Her last novel, Die juristische Unschärfe einer Ehe, was released by the Hanser Publishing House. She lives in Berlin.

Sandra Hetzl

Sandra Hetzl (1980, München)
lebt in Beirut. Sie studierte an der UdK Visual Culture Studies, arbeitet als Literaturübersetzerin aus dem Arabischen und macht Videoinstallationen. Außerdem ist sie der Kopf hinter 10/11. 10/11 versteht sich als Labor und Sprachrohr für experimentelle Formen arabischer Literatur und hat seinen Sitz in Beirut und Berlin. Das Kollektiv besteht aus Autoren, Literaturübersetzern und Profis im internationalen Verlagswesen. 10/11 macht Texte junger arabischer Autoren (oftmals gewonnen aus den Tiefen des www) für den internationalen Literaturbetrieb zugänglich und will einen dynamischen Austausch erzeugen. Weitere Informationen hier.

Sandra Hetzl (1980, München)
živi v Bejrutu v Libanonu. Na UdK München je študirala vizualne kulturne študije, deluje kot literarna prevajalka in snovalka videoinštalacij. Prav tako je na čelu kolektiva 10/11, laboratorija in trobila za eksperimentalne oblike arabske literature s sedežema v Beirutu in Berlinu. Kolektiv sestoji iz avtorjev, literarnih prevajalcev in strokovnjakov iz mednarodnega založništva. 10/11 ustvarja dostop mednarodne literarne scene do tekstov mladih arabskih avtorjev (pogosto pridobljenih iz globočin svetovnega spleta) in si prizadeva za dinamično izmenjavo. Več informacij tukaj.

Sandra Hetzl (1980, Munich, Germany)
is based in Beirut (Lebanon). She is a literary translator and video artist who studied visual culture studies at the UdK Munich. Head of the 10/11 Collective, a Laboratory for Experimental Forms of Arab Literature based in Beirut and Berlin. The collective is formed by authors, translators and international pulishing proffesionals, and enables access to young Arab authors (many times from the depths of the world wide web), while striving for dynamic exchange. More info here.

Matthias Nawrat

Matthias Nawrat (1979, Opole, Polen)
Mit zehn Jahren wanderte er zusammen mit seinen Eltern nach Bamberg in Deutschland aus, wo er 1999 das Abitur machte. Er studierte zunächst Biologie in Heidelberg und schloss das Studium in Freiburg im Breisgau mit einem Diplom ab. Während dieser Zeit besuchte er Vorlesungen und Seminare in Philosophie, Soziologie und Geschichte. Er arbeitete als Regieassistent bei verschiedenen Filmbeiträgen für den SWR. Mehrere Auslandsaufenthalte, unter anderem Australien, Indonesien, Peru, Bolivien, Tansania, Israel und USA. Zwischen 2007 und 2012 arbeitete Matthias Nawrat als freier Wissenschaftsjournalist mit Themengebieten Biologie, Medizin und Physik. Seit 2006 veröffentlicht er Erzählungen und Essays in literarischen Zeitschriften. 2012 erschien der Debütroman »Wir zwei allein«, auf den die zwei Romane »Unternehmer« (2014) und »Die vielen Tode unseres Opas Jurek« (2015) folgten. Lebt heute in Berlin.

Matthias Nawrat (1979, Opole, Poljska).
Pri desetih letih se je s starši izselil v Bamberg v Nemčiji, kjer je 1999 maturiral. Sprva je v Heidelbergu študiral biologijo, študij katere je zaključil v Freiburgu. Delal je kot asistent režije pri različnih filmskih projektih za televizijsko postajo SWR. Več bivanj v tujini, med drugim v Avstraliji, Indoneziji, Peruju, Boliviji, Tanzaniji, Izraelu in ZDA. Med 2007 in 2012 je deloval kot svoboden znanstveni novinar na področjih biologije, medicine in fizike. Od leta 2006 v revijah objavlja eseje in kratke zgodbe. 2012 je izšel njegov prvi roman »Wir zwei allein«, kateremu sta sledila še »Unternehmer« (2014) in »Die vielen Tode unseres Opas Jurek« (2015). Živi v Berlinu.

Matthias Nawrat (1979, Opole, Poland).
At the age of ten he moved to Bamberg, Germany, with his family. Studied biology in Heidelberg and Freiburg and creative writing in Basel. He worked as assistant director on various film projects for the television station SWR. Visited amongs others Australia, Indonesia, Peru, Bolivia, Tanzania, Izrael and the USA. Between 2007 and 2012 worked as an independent science journalist in the fields of biology, medicine and physics. Since 2006 publishes essays and short stories in magazines. In 2012 his debut novel appeared “Wir zwei allein”, followed by “Unternehmer” (2014) and “Die vielen Tode unseres Opas Jurek (2015). Lives in Berlin.

Robert Prosser

© Lena Prehal

Robert Prosser (1983, Tirol).
Österreichischer Kurator von Babelsprech zur Förderung junger deutschsprachiger Dichtung. Veröffentlichte zuletzt den Roman »Geister und Tattoos« (Klever Verlag, 2013), Mitherausgeber von »Lyrik von Jetzt 3« (Wallstein Verlag, 2015). Einige Auszeichnungen, u.a.: Grenzgänger-Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung 2014, Aufenthaltsstipendium am Literarischen Colloquium Berlin (LCB) 2014, Reinhard-Priessnitz-Preis 2014. Lebt in Tirol und Wien. www.robertprosser.at

Robert Prosser (1983, Tirolska, Avstrija).
Avstrijski kurator Babelsprecha — platforme mlade nemško-jezične poezije. Nazadnje je izdal roman »Geister und Tattoos« (Klever Verlag, 2013) in bil sourednik antologije »Lyrik von Jetzt 3« (Wallstein Verlag, 2015). Prejel je nekatere nagrade, med drugim: štipendija Grenzgänger sklada Robert-Bosch 2014, Bivalna štipendija Literarnega kolokvija Berlin (LCB) 2014, nagrada Reinharda Priessnitza 2014. Živi med Tirolsko in Dunajem. www.robertprosser.at

Robert Prosser (1983, Tirol).
Austrian co-curator of the online platform Babelsprech for young german speaking poetry. His last novel is Geister und Tattoos (Klever Verlag, 2013), while he also co-edited the Lyrik von Jetzt 3 anthology (Wallstein Verlag, 2015). Received numerous awards, amongst others: the grant Grenzgänger from the Robert-Bosch fund in 2014, residency at Literarisches Colloquium Berlin (LCB) 2014 , Reinhard Priessnitz award 2014. Lives between Tirol in Vienna. www.robertprosser.at

Nikola Richter

© Adthe Mulla Kopie

Nikola Richter (1976, Bremen)
hat Germanistik, Anglistik und Komparatistik studiert. 2013 gründete sie den Digitalverlag mikrotext. Ein Schwerpunkt ihres Verlagsprogramms sind literarische Texte zu aktuellen Debatten, sehr häufig auch im Netz entstandene Texte. 2014 wurde sie für ihre verlegerische Arbeit mit dem Young Excellence Award des Börsenblatts des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Sie veröffentlichte, in anderen Verlagen, die Lyrikbände »roaming« (2004), »die do-re-mi-maschine« (2009), »poesía del parque« (2012), den Doku-Roman »Die Lebenspraktikanten« (2006) und die Kurzgeschichten »Schluss machen auf einer Insel« (2007), sowie in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien.

Nikola Richter, (1976, Bremen)
je študirala germanistiko, anglistiko in primerjalno književnost. 2013 je ustanovila digitalno založbo mikrotext. Težišče njenega založniškega programa so literarni teksti o aktualnih debatah, ki so povečini nastali na spletu. 2014 je prejela nagrado Young Excellence Award Nemške zveze knjigotržcev. Pri drugih založbah je izdala 3 pesniške zbirke »roaming« (2004), »die do-re-mi-maschine« (2009), »poesía del parque« (2012), dokumentarni roman »Die Lebenspraktikanten« (2006) in zbirko kratkih zgodb »Schluss machen auf einer Insel« (2007). Prav tako je objavljala v številnih revijah in antologijah.

Nikola Richter (1976, Bremen, Germany)
studied German, English and comparative literature. Founded the digital publishing company mikrotext in 2013, the main aim of which are literary texts on current debates formed online. Recipient of the 2014 Young Excellence Award presented by the German Publishers and Booksellers’ Association. She has published three poetry books »roaming« (2004), »die do-re-mi-maschine« (2009), »poesía del parque« (2012), a documentary novel »Die Lebenspraktikanten« (2006) and a short story collection »Schluss machen auf einer Insel« (2007). Published as well in numerous magazines and anthologies.

Aboud Saeed

© Klaas Posselt

Aboud Saeed (1983, Syrien)
lebt seit Winter 2013 mit politischem Asyl in Berlin. Bis November 2013 lebte er in Manbidsch, einer Kleinstadt im Norden Syriens in der Nähe von Aleppo, im Haus seiner Eltern. Er arbeitete als Schmied und eröffnete in etwa mit Beginn der syrischen Revolution im Frühjahr 2011 ein Facebook-Konto. So wurde er in nur kurzer Zeit zu einer Berühmtheit im arabischsprachigen Facebook – und dort von der Übersetzerin Sandra Hetzl entdeckt. Eine Auswahl seiner Statusmeldungen erschien unter dem Titel »Der klügste Mensch im Facebook« 2013 im Berliner Verlag mikrotext. Es war seine erste eigenständige Veröffentlichung überhaupt. Der Text wurde ins Englische und Spanische übersetzt, für Hörspielfassungen bearbeitet, in Anthologien aufgenommen und als Theaterstück aaufgeführt. 2015 erschien »Lebensgroßer Newsticker«.

Abud Said (1983, Sirija)
trenutno živi v Berlinu kot politični azilant. Do novembra 2013 je živel v Manbidžu, mestecu na severu Sirije, nedaleč stran od Alepa. Tam je delal kot kovač, na začetku sirijske revolucije pa si je spomladi leta 2011 ustvaril račun na Facebooku. V zelo kratkem času je zaslovel med arabsko govorečimi uporabniki, nakar ga je odkrila prevajalka Sandra Hetzl. Izbor njegovih statusov je 2013 izšel pod naslovom »Najpametnejši človek na Facebooku« (»Der klügste Mensch im Facebook«) pri berlinski založbi mikrotext. To je bila njegova prva samostojna objava. Besedilo je bilo prevedeno v angleščino in španščino, predelano za radijske igre, vključeno v antologije in uprizorjeno v gledališču. 2015 je izšla njegova druga knjiga »Lebensgroßer Newsticker«. Od novembra 2015 je kolumnist pri VICE Germany.

Aboud Saeed (1983, Manbidsch, Syria)
lives in Berlin, where he has been granted political asylum. Until November 2013 he lived in Manbij near Aleppo, where he worked as a blacksmith. Since the breakout of the Syrian Revolution (2011) he has been posting his texts on Facebook. In a short time achieved recognition amongst Arab speaking users, when his text were discovered by the translator Sandra Hetzl. In 2013 the Berlin-based publisher microtext released a selection of his status messages, which was his first publication. These texts were translated into English and Spanish, adapted for a radio play, published in anthologies and performed onstage. In 2015 he published his second book »Lebensgroßer Newsticker«. Since November 2015 he began writing for VICE Germany.

Daniela Seel

© Alexander Gumz

Daniela Seel (1974, Frankfurt/Main)
lebt als Dichterin und Verlegerin von kookbooks in Berlin. Zahlreiche internationale Auftritte und Kollaborationen, unter anderem mit dem Illustrator Andreas Töpfer, der Musikerin PLANNINGTOROCK, dem Tänzer David Bloom, den Dichtern Rick Reuther, Robert Stripling und SJ Fowler. Sie veröffentlichte die Gedichtbände »ich kann diese stelle nicht wiederfinden«, kookbooks 2011, und »was weißt du schon von prärie«, kookbooks 2015.

Daniela Seel (1974, Frankfurt na Majni),
je pesnica in urednice založbe kookbooks v Berlinu. Številni mednarodni nastopi in kolaboracije, med drugim z ilustratorjem Andreasom Töpferjem, glasbenico PLANNINGTOROCK, plesalcem Davidom Bloomom, pesniki Rickom Reutherjem, Robertom Striplingom in SJ Fowlerjem. Objavila je dve pesniški zbirki: »ich kann diese stelle nicht wiederfinden«, kookbooks 2011, in »was weißt du schon von prärie«, kookbooks 2015.

Daniela Seel (1984, Frankfurt am Main, Germany).
Poet and editor of kookbooks publishing house in Berlin. Participated in several international collaborations including illustrator Andreas Töpfer, the musician Planningtorock, dancer David Bloom, and poets Rick Reuther, Robert Stripling and SJ Fowler. She has published two poetry collections.

Dominik Srienc

Dominik Srienc (1984, Bach in Kärnten).
Studium der Deutschen Philologie und Slawistik in Wien und Olomouc. Zweijährige Tätigkeit als Lektor in Kirgistan und Armenien. Lebt und arbeitet in Klagenfurt. Ist Autor, Übersetzer, Literaturwissenschafter, sowie Redakteur bei www.textfeldsuedost.com. 2014 erschien sein erster zweisprachiger Lyrikband „Tu je konex / Hier ist Schluss“ (Drava-Verlag), 2015 wurde die gemeinsam mit Elena Messner verfasste theatralische Intervention »Jez / Der Damm« uraufgeführt.

Dominik Srienc (1984, Potok na Koroškem, Avstrija)
je študiral nemško filologijo in slavistiko na Dunaju in v Olomoucu. Dve leti je deloval kot lektor v Kirgiziji in Armeniji, zdaj živi v Celovcu. Je pisec in prevajalec ter urednik pri www.textfeldsuedost.com. 2014 je izšla njegova prva dvojezična pesniška zbirka „Tu je konex / Hier ist Schluss“ (Drava-Verlag). 2015 je bila uprizorjena gledališka intervencija »Jez / Der Damm« (soavtor z Eleno Messner).

Dominik Srienc (1984, Bach in Kärnten, Austria)
studied German philology and Slavic languages in Vienna and Olomouc. He worked as a foreign language consultant for two years in Khyrgyzstan and Armenia, and is currently based in Klagenfurt, Austria. Writer, translator and editor of the digital platform www.textfeldsuedost.com. His first bilingual poetry book was released in 2014. In 2015 he staged Jez / Der Damm, a theatre intervention (co-authored with Elena Messner).

Michelle Steinbeck

Michelle Steinbeck (1990, Lenzburg, Schweiz)
lebt in Basel und Zürich. Studiert/e Literarischem Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel sowie Philosophie und Soziologie in Basel. Redaktorin der Fabrikzeitung, freie Veranstalterin (Dilettanten & Genies) und Autorin. Mitglied von Babelsprech zur Förderung junger deutschsprachiger Dichtung. Im Frühjahr 2016 erscheint ihr erster Roman im Lenos Verlag.

Michelle Steinbeck (1990, Lenzburgu, Švica)
živi v Baselu in Zürichu. Študirala je kreativno pisanje na Švicarskem literarnem inštitutu v Bielu kot tudi filozofijo in sociologijo v Baselu. Urednica časopisa Fabrikzeitung, svobodna organizatorka dogodkov (Dilettanten & Genies) in avtorica. Spomladi 2016 bo izšel njen prvi roman pri založbi Lenos.

Michelle Steinbeck (1990, Lenzburg, Switzerland)
lives in Basel and Zürich. She studied creative writing at the Swiss Literature Institute in Biel as well as philosophy and sociology in Basel. Editor of the newspaper Fabrikzeitung, freelance events organiser (Dilettanten & Genies) and writer. Member of Babelsprech. Her debut novel will be released in spring 2016 by Lenos publishing house.

Antina Zlatkova

Antina Zlatkova (1990, Montana, Bulgarien)
seit 2009 lebt sie in Wien, who sie Journalismus und Transart studiert hat. 2010 erschien in Bulgarien ihr erstes Gedichtband Papier Schiffe (Znatsi). 2012 erhielt sie den Poesie Preis des Exil Verlags, wo auch iht letztes bilinguales Band erschien Fremde Geografien.

Antina Zlatkova (1990, Montana, Bulgarija)
je od 2009 živela na Dunaju, kjer je študirala novinarstvo in transarts. 2010 je v Bulgariji izšla njena prva zbirka poezije naslovljena Papirne ladje (Znatsi). 2012 je prejela nagrado za poezijo dunajske založbe Exil, kjer je 2014 izdala dvojezično zbirko Fremde Geografien.

Antina Zlatkova (1990, Montana, Bulgaria)
lives in Vienna since 2009, where she studied journalism and trans-arts. In 2010 her debut poetry collection appeared in Bulgaria titled Paper ships (Znatsi). In 2012 she received a poetry award from Exil publishing house in Vienna, where she also published a bilingual poetry edition Fremde Geografien.

Lidija Dimkovska

Lidija Dimkovska (1971, Skopje, Makedonija)
je pesnica, pisateljica in prevajalka. Od leta 2001 živi v Ljubljani. Objavila je pet pesniških zbirk in dva romana ter uredila več antologij. Njena dela so prevedena v številne tuje jezike, prejela je vrsto nagrad, med drugim nagrado Evropske Unije za književnost leta 2013. Prevaja slovensko in romunsko književnost v makedonski jezik.

Lidija Dimkovska (1971, Skopje, Macedonien)
ist Dichterin, Schriftschtellerin und Übersetzerin. Seit 2001 lebt sie in Ljubljana. Sie veröfentlichte fünf Gedichbände, zwei Romane und Verlegte mehrere Anthologien. Ihre Texte sind in etliche Sprachen übersetzt. Sie erhielt mehrere Preise, u. A. den Preis der Europäischen Union für Literatur in 2013. Sie übersetzt die slowenische und die rumänische Literatur ins Macedonische.

Lidija Dimkovska (1971, Skopje, Macedonia)
is a poet, writer and translator. Has lived in Ljubljana since 2001. Published five poetry collections and two novels and edited several anthologies. Her works have been translated into several languages and has received various awards, including the 2013 European Union Prize for Literature. She translates Slovenian and Romanian literature into Macedonian.

Goran Jankovic

Goran Janković (1959, Zenica, BIH)
od leta 1992 živi v Ljubljani. V KUD-u France Prešeren dela kot urednik literarnega programa. V regionalni periodiki objavlja eseje, kratke zgodbe, haikuje ter prevode iz slovenščine. Izdal je dva romana, zbirko kratkih zgodb in zbirko haikujev.

Goran Janković (1959, Zenica, BIH)
lebt seit 1992 in Ljubljana. Er arbeitet als Redaktuer des Literaturprogramms in KUD France Prešeren. In der regionalen Periodik veröffentlicht er essays, Kurzgeschichten, Haikus und Übersetzungen aus dem Slowenischen. Er veröffentlichte zwei Romane, ein Buch mit Kurzgeschichten und ein Haikuband.

Goran Janković (1959, Zenica, BIH)
moved to Ljubljana in 1992 and has lived there since. Literary editor of KUD France Prešeren. Contributes essays, shorts stories, haikus and translations from Slovenian to various regional periodicals. Has published two novels, a short story collection and a collection of haikus.

Samo Tratnik

© Nada Zgank

Suzana Tratnik (1963, Slovenija)
je pisateljica, prevajalka, publicistka ter sociologinja in magistrica antropologije spolov. Objavila je šest kratkoproznih zbirk, dva romana, monodramo, zbirko esejev študijo o lezbični zgodbi in memoare o lezbičnem aktivizmu. Leta 2007 je dobila nagrado Prešernovega sklada za literaturo.

Suzana Tratnik (1963, Murska Sobota, Slowenien)
ist Schriftstellerin, Übersetzerin, Publicistin sowie Sociologin und Magisterin der Anthropologie der Geschlechter. Sie veröffentlichte sechs Bücher mit Kurzgeschichten, zwei Romane, ein Monodrama, ein Buch mit Essays, eine Studie über lesbische Prosa und Memoiren von lesbischem Aktivismus. 2007 erhielt sie den Preis des Prešeren Fundes für Literatur.

Suzana Tratnik (1963, Slovenia)
is a writer, translator, publicist and sociologist and holds an MA degree in gender anthropology. She has published six short story collections, two novels, a play, a collection of essays, a study on lesbian storytelling and her memoirs on lesbian activism. In 2007 she was awarded the Prešeren Fund Award for Literature.

zadnje objave

LITERODROM II

ID16 MINITURNEJA DECEMBRA 2015

IZŠEL JE ID16 + IDIOT NA KNJIŽNEM SEJMU CD

RAZPIS / CALL FOR – IDIOT 16

IDIOT v gozdu – IDXV.!

RAZPIS / CALL FOR – IDIOT 15

LITERODROM: Mednarodni festival literarnih praks v razvoju // CD, 15. – 19. 1. 2015

Ob smrti oz. dokončni preobrazbi Tomaža Šalamuna v vse, kar je (piše: Jasmin B. Frelih)

IZŠEL JE IDIOT13!

Prihajata IDIOT 13 in RIIBA!


LITERODROM II
Administrator — 11. januar 2016
LITERODROM II

MEDNARODNI FESTIVAL ZA LITERATURO V RAZVOJU

FOKUS:
MIGRACIJSKI PROSTORI — NEMŠKO GOVORNO PODROČJE

14. – 16. 1. 2016, KLUB CD; MENZA PRI KORITU, METELKOVA

LITERODROM je prostor pretresa in predstavitve literarnih praks vzhajajoče generacije vsakokrat novo izbrane regije. Mapira literarno produkcijo in produkcijske pogoje mladih literarnih producentov v vseh njunih vidikih (od založništva, pisanja, kritike, sprejema in do diseminacije). To leto smo povabili avtorice in avtorje, založnike, prevajalke in kritike iz nemškega govornega področja (Avstrija, Nemčija, Švica).

Kako sploh opredeliti to regijo? Vsekakor gre za kulturni, historični in jezikovni prostor, ki ga je na podlagi teh določil mogoče razumeti kot celoto. Vendar gre za porozno celovitost. Kot gospodarsko izjemno uspešna regija z visoko stopnjo socialne varnosti je že dolgo križišče in predvsem cilj migracijskih tokov. Izvoznica blaga in kreditov ter uvoznica migrantov in obresti. Literodrom sprašuje, kakšna literatura nastaja v teh pogojih in kakšni so pravzaprav specifični pogoji njenega nastanka? Kaj je danes mlada nemško-jezikovna literatura, ko je ne le več ni mogoče fiksirati zgolj z nacionalnostjo, religiozno-kulturno pripadnostjo itn., temveč ko je tudi njena govorica postala multituda trenj jezikov in kulturnih ozadij? Jo je sploh še mogoče razumeti kot celoto torej regijo nekega literarnega sistema s specifinim knjižnim trgom, vrednotenjem itn., ali gre predvsem za literarno območje paralelnih struktur, stategij in usod, ki med seboj, če že, interagirajo zgolj naključno? Je torej predvsem in zgolj kraj, kjer živijo in delajo mlade avtorice in avtorji najrazličnejših ozadij? Kakšne so strategije avtonomnih literarnih producentk in producentov tega območja/regije? Kako prihajajo do bralstva, kako do sredstev in kako sploh razumejo litaraturo? Kajti tudi literaturo samo je moč razumeti kot neko prihajanje, kot migracijo, napotenost. Vselej od tam, od koder se piše, tja, kamor je namenjena, in nekem drugem tja, kamor pride.

LITERODROM se v nasprotju s številnimi festivali pri nas in v tujini ne osredotoča na postarano koncepcijo literarnega dela kot fetišiziranega objekta ter na kult avtorja, temveč se osredotoča na neodvisno literarno produkcijo izbrane regije ter izpostavlja strukturne, finančne in politične izzive, s katerimi se soočajo. Posveča se mladim literarnim producentom po principu sodelovanja in izmenjave s ciljem vzpostavitve mreže sodelovanj in formacije mreže avtonomnih literarnih producentov. Festival stavi na mnoštvo izmenjujočih se glasov v interakciji ter na temeljito analizo in refleksijo literarnega polja – njegove kompleksnosti, večjezičnosti, transnacionalnosti in identitetne mnogoterosti.

LITERODROM kot artikulacija in materialna realizacija egalitarnega prostora skupnega branja ter praznovanja prav skozi predstavitev pluralističnega omrežja založniških in literarnih komunikacij, ki kot takšne v vseh aspektih stremijo k ohranjaju spomina in poročila živih sil raznolikosti kultur in življenja, v nasprotju s težnjami po uničenju izkušenj, zgodovin in genocidov celotnih ljudstev in kultur, stremi vsak zapis in komunikacija med založniki, avtorji, prevajalci in bralci, iz inata v popolnoma nasprotno smer: k ohranjanju življenja in k totalni dematerializaciji nasilja in strahu skozi verbalni medij, naj bo analogen ali digitalen, shranjen za vse, ki prihajajo, kot uvid, vzrok in posledica prihodnjega delovanja.

Ob zaključku festivala izide posebna dvojezična številka revije IDIOT: IDIOT/DE, kjer bodo prvič v slovenščino prevedeni povabljeni gostje, vključno z izborom mladih domačih avtorjev in avtoric. Slikovno jo je opremil Marko Jakše.

KONCEPT IN IZVEDBA / Programski vodji: Uroš Prah in Tibor Hrs Pandur
PARTNERJA FESTIVALA: Paraliterarna organizacija IDIOT, Goethe-Insititut Ljubljana
PODPORA: Traduki
V sodelovanju s KUD Kentaver
Medijski partner: Radio Študent
Publikacija festivala: IDIOT/DE

PROGRAM / PROGRAMME

ČET 14.1. / THU 14 Jan

19.00 — 20.30 / KLUB CD
Pogovor / Debate: POLITIKE IDENTITET 1 // KULTURNA OZADJA, SAMOCENZURA, SAM-OPROMOCIJA /// IDENTITY POLITICS 1 // CULTURAL BACKGROUNDS, SELF-CENSORSHIP, SELF-PROMOTION
Ricardo Domeneck, Sandra Hetzl, Abud Said, Michelle Steinbeck
Moderira / Hosted by: Uroš Prah

21.00 — 22.00
Berejo / Readers:: Ricardo Domeneck, Abud Said, Michelle Steinbeck
Glasba in video / Music and video:: Enok aka Gašper Torkar

PET 15.1. / FRI 15 Jan

17.00 — 18.30, Klub CD
Pogovor / Debate: SLOVENSKA MANJŠINSKA LITERATURA / SLOVENIAN MINORITY LIT-ERATURE
Lidija Dimkovska, Goran Janković, Dominik Srienc, Suzana Tratnik
Moderira / Hosted by: Muanis Sinanović

19.00 — 20.30 – KLUB CD
Pogovor / Debate: SODOBNO ZALOŽNIŠTVO IN UREDNIŠKE STRATEGIJE / CONTEMPO-RARY PUBLISHING AND EDITORIAL STRATEGIES
Robert Prosser (Babelsprech), Nikola Richter (mikrotext), Daniela Seel (kookbooks), Mathias Zeiske (Edit)
Moderira / Hosted by: TIbor Hrs Pandur

21.00 — 22.00
Berejo / Readers: Robert Prosser, Nikola Richter, Daniela Seel, Dominik Srienc
Glasba in video / Music & video: Enok aka Gašper Torkar

SOB 16.1. / SAT 16 Jan

19.00 — 20.30 – KLUB CD
Pogovor / Debate: POLITIKE IDENTITET 2 // DVO- IN VEČJEZIČNOST ALI MENJAVA JEZIKOV / TRADICIJA MIGRACIJSKE LITERATURE IN PRELOM Z NJO /// BI- AND MULTILINGUALISM OR LANGUAGE SHIFT/ THE TRADITION OF MIGRANT LITERATURE AND THE BREAK WITH IT
Olga Grjasnowa, Matthias Nawrat, Sandra Hetzl, Antina Zlatkova
Moderira / Hosted by: Urška P. Černe


21.00 — 3.00 – MENZA PRI KORITU, METELKOVA

PREDSTAVITEV POSEBNE ŠTEVILKE REVIJE IDIOT/DE, VELIKO BRANJE, ŽUR IN ODPRTI MIKROFON! / IDIOT/DE MAGAZINE LAUNCH, GRAND READING, PARTY AND OPEN MIKE!

Berejo / Readers: Olga Grjasnowa, Mathias Nawrat, Antina Zlatkova + ostali gostje in avtorji
Glasba / Music: Shekuza & Enok


ID16 MINITURNEJA DECEMBRA 2015
srhrobit — 13. december 2015

I.D.I.O.T je decembra na manjši turneji. Do konca meseca se pojavljamo še:

v torek, 15. 12. ob 19.30 v Novi Gorici, na prvi dan festivala Knjige pod jelkami, ki ga organizirajo Razpotja

v sredo, 16. 12. ob 20.30 na festivalu Mlade rime v Mariboru

25. 12. pa v Izoli na tretji izvedbi festivala IZIS

Predstavljamo ID16; beremo najbolj svežo domačo poezijo ta hip, napovedujemo izdaje prihodnjega leta in trende prihodnjih let. Ne predajamo se obsolsticijski depresiji in zagotavljamo, da intenzivnost teles in glasov zopet ne bo zaostajala za intenzivnostjo objavljene pisave.

Povsod se bo mogoče z novimi ID-i tudi oskrbeti.

“Zarisi v pesek; glasovi
velikih krotkih živali
Z zrakom skoz grla v prsi -
mukanje, hrzanje, ruki

po vsej Evropi; mantre,
drveče skozi vasi;
upori zatiranih ljudstev;
pod kožo krožeča kri.”

Jure Detela – [Zadnji pevec, zaklet ...]


IZŠEL JE ID16 + IDIOT NA KNJIŽNEM SEJMU CD
srhrobit — 24. november 2015

Izšel je IDIOT 16! Dobite ga lahko vsak dan na Knjižnem sejmu, kjer na stojnici Cankarjevega doma predstavljamo prihajajočo edicijo festivala Literodrom in produkcijo IDIOTa v celoti. Najdete nas v drugem predverju nasproti foruma za obiskovalce. V prihajajočih dneh bomo tukaj in na spletni strani objavili več o vsebini tako ID16 kot Literodroma, ki bo januarja premeril mlado literaturo nemškega govornega področja. Vendar si želimo, da pridete na sejem in nas o obojem povrpašate v živo. Se vidimo!

+++ ID16: VSEBINA +++

6 Uroš Prah: GIBANJE POSTANE TOK 8 Poročila / Reports 28 Jure Detela: ZADNJI PEVEC, ZAKLET; SPOROČILO30 Dejan Koban: DERATIZACIJA UMA31 Wang Ping: CUNAMI 32 Uroš Prah: TIŠIMA35 James Tate: DIVJE ZVERI36 Tomaž Šalamun: ANDI45 Janez Ramoveš: VARIACIJE NA KUPE ZEMLE46 Ana Pepelnik: GLAGOLI SONCA52 Vuk Rodić 54 Tibor Hrs Eppinger: NOTRANJE ZADEVE61 Goro Takano: NAJGRŠI POGLED NA SVETU70 Aleš Jelenko72 Vesna Liponik73 Jure Bernik: WALKERS77 Ivan Antić: LOŠ ŠEGERT/SLAB VAJENEC 79 Muanis Sinanović 82 Žiga Hren83 Jure Vuga84 Tomaž Grušovnik: PASJI DREK86 Rikardo92 Amadej Kraljevič 94 Iztok Osojnik: KOSOVEL IN KRAMBERGER, MED AVANTGARDO IN SODOBNO SLOVENSKO POEZIJO 111 Jan Krmelj: PISMO AVTORJEM


urprah — 15. oktober 2015

POVRŠINA // ODPOR

24. oktober 2015, 20.00, Grad Cmurek 

Domen Ograjenšek / Živa Božičnik Rebec / Tibor Hajas in János Vető / Uroš Prah / Miha Šajina / Jakob Jurkošek in Mia Ventin

 Vabljeni na dogodek POVRŠINA // ODPORv soboto, 24. oktobra, ob 20.00 na gradu Cmurek, Trate 7, (Zgornja Velka).   

POVRŠINA // ODPOR  

je dogodek, ki posega v prostore gradu Cmurek. Ta, prvič omenjen leta 1145, je tekom minulega stoletja zamenjal številne namembnosti: po večstoletnem lastništvu rodbine Stubenbergov, kratkem upraviteljstvu družine Mali in nacistični rabi med Drugo svetovno vojno, je po njej postal dom za onemogle, leta 1956 pa oddelek Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec. Enota zavoda je delovala do leta 2004, ko se je grad izpraznil v prvem in doslej edinem dejanju psihiatrične dezinstitucionalizacije pri nas. Deset let zatem se je iz lokalne čezmejne iniciative razvil poskus vzpostavitve Muzeja norosti.

Ti raznoliki in nespravljivi zgodovinski konteksti (ter režimi oblasti) so močno zaznamovali njegovo arhitekturo. Prostori so nasičeni z zgodovinskimi momenti brez jasne kronologije, zaradi česar se v njih vzpostavlja čas lasten površini, čas nenavadnega soobstoja, brez prej in potem, temveč kvečjemu pod in nad. Zdi se, da je grad zaključil svojo zgodovino, da je postal heterogen monolit, ki se upira slehernemu posegu. Njegov odpor je odpor eklektične celote, v kateri vsaki novi umestitvi grozi, da se bo v razmerju do nje izkazala za nesprejemljivi tujek. 

Dogodek si bo naprtil to tveganje in se z umetniškimi deli Tiborja Hajasa, Žive Božičnik Rebec, literarnim branjem Uroša Praha, glasbenim programom Mihe Šajine in spremljevalno videoprojekcijo spoprijel z ‘negativnostjo’ te površine. Poudaril bo odpor prostora, s katerim bo nujno soočen. Izmuzljivo bariero, ki vztrajno zavrača in si podreja kontekst njegovega vpisa. Vendar tudi odpor kot obliko telesnosti. Kot telesnost prostora samega, invertiranega telesa manjkajočih teles, in hkrati anticipacijo prihajajočih teles-tujkov. Pridite.

POVRŠINA // ODPOR

***Vstop je brezplačen.

***ZBIRAMO PRIJAVE ZA AVTOBUSNI PREVOZ V OBE SMERI do ponedeljka, 19.10., do 18. ure! Predvideni odhod bo v soboto, 24.10.2015, ob 17.15 iz Ljubljane, iz parkirišča Tivoli (levo) do gradu Cmurek. Predviden povratek do 04.30 v Ljubljano na isto mesto. Cena prevoza je odvisna od količine prijav (cca. 12€). Prosimo, da svojo prisotnost prijavite – pošljite mail na: povrsina.odpor@gmail.com (subject: Prijava; ime in priimek). Za vse dodatne informacije nam prosim pišite na ta naslov.

***Dogodku bo v prihodnjem letu sledila še istoimenska publikacija o učinkih njegovega posega.

***Dogodek se pripravlja v koprodukciji Paraliterarne organizacije I.D.I.O.T. in Kreativne Cone Šiška ter s podporo Zavoda Muzej norosti, Trate,  JSKD, Moderne galerije + MSUM, KID Pina ter Pavlova hiša.

Kontakt: e- pošta: povrsina.odpor@gmail.com,

https://www.facebook.com/events/600959010044645/

 


Starejše objave »


Stran se je naložila v 0,290 sekunde. Vzpostavljenih je bilo 20 povezav z bazo.

Specialitete


KORESPONDENZA (via Twitter)

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.


Trenutno niste prijavljeni

Podpirajo nas