Začasna stran revije IDIOT, trenutno se prenavlja.

Temporary web page of IDIOT magazine, currently under construction.

Babelsprech International in Paraliterarno društvo I.D.I.O.T. predstavljata:

Poetry at the Crossroads: Tactics of Persistance

A Meeting of Post-Yugoslav and German Speaking Authors

Poezija na razpotju: Taktike vztrajnosti

Srečanje postjugoslovanskih in nemško govorečih avtoric in avtorjev 4. – 7. junija 2018 v Piranu in Ljubljani

Več kot dvajset avtoric in avtorjev iz Srbije, Hrvaške, Slovenije, Avstrije, Nemčije in Švice se bo srečalo na konferenci v Piranu (4. in 5. junija) z namenom soočiti različne tradicije in sodoben razvoj post-jugoslovanske literature in literature nemških govornih področij. Ob tem bodo vsi povabljeni gostje sodelovali na dveh intermedijskih dogodkih v Ljubljani (6. in 7. junija), kjer bodo s pomočjo glasbe in videoprojekcij predstavili svoja dela. Vstop prost.

Sodelujejo:

Ivan Antić (Srbija), Nina Dragičević (Slovenija), Raoul Eisele (Avstrija), Katja Grcić (Hrvaška), Sergej Harlamov (Slovenija), Barbara Juch (Avstrija), Dejan Koban (Slovenija), Jan Krmelj (Slovenija), Ana Pepelnik (Slovenija), Robert Perišić (Hrvaška), Sarah Reid (Švica), Patrick Savolainen (Švica), Lea Schneider (Nemčija), Muanis Sinanović (Slovenija), Maja Solar (Srbija), Saskia Warzecha (Nemčija), vključno s preostalimi člani uredništva revije IDIOT: Tibor Hrs Pandur (Slovenija), Andrej Tomažin (Slovenija), Matjaž Zorec (Slovenija) in kuratorji Babelsprecha: Max Czollek (Nemčija), Simone Lappert (Švica), Robert Prosser (Avstrija) in Michelle Steinbeck (Švica). VJ-a: Boštjan Čadež – Fšk in Atlas in DJ-i: Sajin Olenc, Brgs, Kalu in Glitteris.

Programme / Program

CONFERENCE / KONFERENCA

Piran: Casa mia, Oljčna pot 9

Jun 4. 2018

11:00

Lea Schneider: Documentary poetry / Dokumentarna poezija

11:30

Open Round: Individual Interests, Poetics and Approaches /

Debata: Individualni interesi, poetike in pristopi

13:00

Lunch Break / Odmor za kosilo

15:00

Muanis Sinanović: Metamodernism in Recent Post-Yugoslav

Literature / Metamodernizem v nedavni post-jugoslovanski literaturi

16:00

Jan Krmelj: THE MOUTH (A Lecture for the Void, Language and Politics) / USTA (Predavanje za praznino, jezik in politiko)

Jun 5.

11:00

Dejan Koban: I See a Word and Read an Image: The Loss of Experimentation in Slovene Poetry After 1991 / Gledam besedo, berem podobo: Izguba eksperimentiranja v sodobni slovenski poeziji po letu 1991

12:00

Nina Dragičević: A Few Feminist Observations on Sound Poetry / Nekaj feminističnih opomb k zvočni poeziji

13:00

Lunch Break / Odmor za kosilo

15:00

Sergej Harlamov: Maneuvering Perseverance (Running Parallel): Against the Culturalisation of Socio-economic Problems / Manevrirati odpornost (Teči vzporedno), Proti kulturalizaciji ekonomsko-družbenih problemov

16:00

Ivan Antić: The Uncanny as a Political Gesture / Das Unheimliche kot politična gesta

* All lectures and debates will be conducted in English./Vse predavanja in pogovori bodo potekali v angleškem jeziku.

INTERMEDIA READINGS / INTERMEDIJSKA BRANJA*

Ljubljana (ŠKUC, Stari trg 21 & Channel Zero, Metelkova 4)

Jun 6.

21:00

IDNET BABELSPRECH

ŠKUC Gallery, Stari trg 21

Readers / Bralci:

Raoul Eisele, Lea Schneider, Sarah Reid, Robert Prosser, Michelle Steinbeck, Muanis Sinanović, Maja Solar, Robert Perišić, Tibor Hrs Pandur, Nina Dragičević, Matjaž Zorec

Music and visuals / Glasba in vizualije:

Sajin Olenc, Brgs, Atlas, Boštjan Čadež – Fšk

Live stream via Radio Študent FM 89.3

Jun 7.

21:00

IDNET BABELSPRECH II

Channel Zero, Metelkova 4

Readers / Bralci:

Barbara Juch, Saskia Warzecha, Patrick Savolainen, Max Czollek, Simone Lappert, Sergej Harlamov, Jan Krmelj, Ana Pepelnik, Dejan Koban, Ivan Antić, Katja Grčić, Andrej Tomažin

Music and visuals / Glasba in vizualije:

Sajin Olenc, Brgs, Atlas, Boštjan Čadež – Fšk

23:00 – 4:00

Closing party / Zaključna zabava:

DJ sets: Kalu & Glitteris

* Slovene translations will be projected as subtitles./Slovenski prevodi bodo projicirani v obliki podnapisov.

Celoten program s teksti in biografijami udeležencev tukaj.

Babelsprech.International za mreženje mlade poezije nemškega govornega in mednarodnega prostora je projekt LCB-ja (Literarisches Colloquium Berlin) v sodelovanju z Literaturhaus Wien in Literaturhaus Basel, vključuje pa tudi mednarodna partnerja Paraliterarno društvo I.D.I.O.T. (Slovenija) in Meridian Czernovitz (Ukrajina). Babelsprech.International podpira Kulturstiftung des Bundes (Nemčija), Bundeskanzleramt Österreich, Abteilung Kultur, ProHelvetia (Švica) in Kulturstiftung Liechtenstein. Konferenco in branja v Sloveniji so še dodatno podprli Mestna občina Ljubljana, Javni sklad za kulturne dejavnosti RS in Javna agencija za knjigo RS.

FB event: https://www.facebook.com/events/412285595905871/

Več tudi na: http://www.babelsprech.org/babelsprech-slowenien-juni-2018/