Začasna stran revije IDIOT, trenutno se prenavlja.

Temporary web page of IDIOT magazine, currently under construction.

I.D.I.O.T. je paraliterarna organizacija, ki ob organizaciji glasbeno-literarnih manifestacijah, festivala Literodrom (Literodrom II) in drugih dogodkih, objavlja istoimensko revijo namenjeno poeziji, prozi, drami in teoriji. Prva številka je izšla aprila 2009 in od takrat izhaja dvakrat do trikrat na leto. Osredotoča se na objavljanje prezrtih, neuveljavljenih, tako kot uveljavljenih literarnih proizvajalcev. Vabilo za sodelovanje je ves čas odprto vsem. Članke, eseje, poezijo, prozo, drame, prevode, skice ali slike lahko pošljete na revija.idiot@gmail.com.

»Umetnosti se začnejo, rastejo in izginejo, ker nezadovoljni ljudje prebijejo svet uradnih izrazov in gredo onstran njegovih festivalov revščine.« Guy Debord


I.D.I.O.T. is a paraliterary association stationed in Ljubljana, which gives performances combining literature and music, organizes the festival Literodrom (Literodrom II) and publishes the IDIOT magazine, devoted to poetry, prose, theory and drama. The first issue was published in April 2009, since then two to three issues are released every year. We focus on publishing overlooked, emerging as well as established literary producers. The invitation for participation is open for all. You can send us your poetry, prose, theatre texts, essays, reviews, translations, drawings or paintings to revija.idiot@gmail.com and we will get back to you shortly.

“Arts begin, grow, and disappear because dissatisfied people break through the world of official expressions and go beyond its festivals of poverty.” Guy Debord