Začasna stran revije IDIOT, trenutno se prenavlja.

Temporary web page of IDIOT magazine, currently under construction.

JAK DOSODIL KONEC ZA REVIJO IDIOT

Decembra 2017 je izšla 21. številka revije IDIOT, ki že od leta 2009 odpira prostor neuveljavljenim literarnim glasovom - avtoricam in avtorjem, prevajalkam in prevajalcem, domačim in mednarodnim -, pa tudi bolj uveljavljenim in tistim, ki so bili v zgodovini kljub svoji umetniški relevanci prezrti. S presojo strokovne komisije JAK, ki v obdobju 2018-2019 revijalni dejavnosti društva I.D.I.O.T. ni namenila sofinanciranja, se ta prostor zapira.

JAK RS je začel revijo IDIOT sofinancirati z letom 2011 in od takrat smo kljub relativno skromni podpori (z izjemo zadnjih dveh let) ob ničnih ali zelo skromnih honorarjih uspeli objaviti enaindvajset edinstvenih revij, med njimi dvojezično angleško-slovensko antologijo THE BEST OF IDIOT, dve obsežni antologiji mlajše literarne produkcije Balkana (IDIOT BALKAN in IDBAII), nemško-slovensko antologijo IDIOT/DE (zadnji dve v sklopu odmevnega festivala LITERODROM v Cankarjevem domu) in nazadnje tudi dve angleško-slovenski antologiji ID.ENG 1.0 in ID.ENG 2.0, posebno teoretsko številko ID18 in slovensko-špansko antologijo ID20: Resistencia Cultural. Odločitev komisije nas je, milo rečeno, presenetila, saj smo si obetali, da bomo prepoznani kot ključna literarna, revijalna in intermedijska platforma z ambicijami v mednarodnem prostoru ter se bomo lahko nadalje razvijali. Dodamo naj, da so razlogi za ukinitev sofinanciranja - med njimi šibka distribucija in neažuriranost spletne strani - sicer korektna opomba, nikakor pa ne razlog za popolno ukinitev. Še več, mnenje komisije, da se uredništvo revije IDIOT dela loteva na improvizacijski način, je kratko malo napačno, saj prav vsaka izdaja revije IDIOT in prav vsaka njena uredniška zasedba kaže na izrazito konceptualen pristop.

Ukinitev revije, kar prekinitev sofinanciranja neposredno predstavlja, pomeni radikalen rez v možnosti delovanja obetavnih in uveljavljenih avtoric in avtorjev. Literarna revija IDIOT že od svojih začetkov zajema obsežen nabor spregledanih literarnih praks. Še več, vseskozi se pozicionira kot opozicija konvencionalnim revijam, tako po principih vključevanja kot uredniške politike. Z drugimi besedami: revija IDIOT je dosedaj uspešno predstavljala vse tisto, česar glavni tok ni sprejel odprtih rok. Tako je ključno pripomogla k raznolikosti literature v tukajšnjem prostoru. Če navedemo le nekaj tistih, ki so v reviji IDIOT objavile in objavili svoje prispevke: Aleš Debeljak, Aleš Jelenko, Aljaž Torkar, Amadej Kraljevič, Ana Gregorčič, Ana Pepelnik, Ana Schnabl, Ana Svetel, Andrej Tomažin, Andreja Štepec, Andreja Udovč, Anja Novak, Aphra Tesla, Arjan Pregl, Blaž Božič, Blaž Iršič, Borut Jerman, Brane Mozetič, Davorin Lenko, Dejan Koban, Erica Johnson Debeljak, Gašper Torkar, Glorjana Veber, Ivan Antić, Ivo Podojsteršek, Iztok Osojnik, Jan Krmelj, Janez Ramoveš, Jasmin B. Frelih, Jure Bernik, Jure Detela, Jure Vuga, Jurij Krajnc, Karlo Hmeljak, Katarina Tominec, Katja Gorečan, Katja Perat, Katja Plut, Katja Utroša, Klara Otorepec, Luka Martin Tomažič, Lukas Debeljak, Marko Matičetov, Marko Samec, Maruša Krese, Maša Močnik, Matej Grčar, Matjaž Zorec, Max Czollek, Michael Thomas Taren, Michelle Steinbeck, Miha Marek, Miha Mele, Miklavž Komelj, Mitja Drab, Monika Vrečar,, Muanis Sinanović, Nada Kavčič, Nadina Štefančič, Nataša Velikonja, Nebojša Pop Tasić, Nejc Bahor, Nina Dragičević, Ognjen Spahić, Olga Grjasnowa, Petra Kokol, Petra Koršič, Petra Meterc, Ricardo Domeneck, Robert Kuret, Robert Prosser, Rok Korošec, Rumena Bužarovska, Sanja Metličar, Sara Lovrec Imanoel, Sara Mužnik, Silvija Žnidar, Simona Sušec, Srečko Plahutnik, Stefan Bošković, Svetlana Slapšak, Tadej Meserko, Tibor Hrs Pandur, Tomaž Grušovnik, Tomaž Hostnik, Tomaž Šalamun, Tomislav Vrečar, Urban Ocvirk, Uroš Prah, Veronika Dintinjana, Vesna Liponik, Vladimir Đurišić, Žiga Hren, Živa Mestek itd. Uredništvo revije IDIOT so vseskozi sestavljali vidnejši in aktivnejši literarni ustvarjalci mlajše generacije, ki kot avtorji in teoretiki zasledujejo in raziskujejo raznovrstne eksperimentalne in kritiške pristope, posredno ali neposredno razkrivajo inherentno političnost literature ter med drugim jezikovnih strategij in formacij kot oblike upora. Pomembnega poslanstva revije IDIOT so se vseskozi zavedali, ga jemali skrajno resno, rezultat česar je viden v vsakokratni številki. Vsem, sedanjim in preteklim sodelavcem slava in hvala!

Kot mlajša generacija literatinj in literatov si dobro predstavljamo, v kaj nas potiska odločitev JAK, da nas namreč preprosto izbriše. Prav želja po ustvarjanju in prodiranju v javni prostor sili v iskanje obvoznic, v tako imenovane »naredi sam« strategije. Te pa so, kot dobro vemo - in kot dobro ve tudi JAK - sinonim za neplačano delo. To ni nikakršna investicija mladih v lastno prihodnost, tu ne gre za nikakršno »dolgo pot razvoja«, kaj šele »uspeha«, temveč zgolj, le in izključno za zgodnje potiskanje avtorjev v revščino, nevidnost in hiranje.

Revija IDIOT je ključna za razvoj ter pomembno bogati slovensko literarno revijalno produkcijo. Onemogočenje njenega nadaljnjega delovanja ne bo izrazito osiromašilo zgolj slovenske in mednarodne revijalne produkcije, temveč tudi slovenske in mednarodne prakse organiziranja, reprezentiranja in distribuiranja literature. Kratkomalo tragično bi bilo, da bi revija IDIOT izginila ravno v času, ko se je uspešno prestrukturirala, začrtala jasne in širokopotezne smernice delovanja za bodočnost ter vzpostavila uredništvo, ki jih bo sposobno in odločno tudi uresničiti.

Zavedamo se, da se soočamo s sistemskimi rezi v kulturi, ki onemogočajo delovanje in razcvet številnim alternativnim formacijam na vseh umetniških platformah. Ker pa menimo, da bi prenehanje revije IDIOT izjemno prispevalo k ukinitvi raznolikosti literarne scene, pluralizma poetik, uredniških politik in eksperimentalnih praks, se čutimo dolžni seznaniti vas z nastalo situacijo. Področje knjige v skladu z Zakonom o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije v prvi vrsti obsega »zagotavljanje pogojev za izdajanje knjig in revij s področij leposlovja in humanistike ter pogojev za delo ustvarjalcev s področij leposlovja in humanistike«, kot je navedeno na spletni strani JAK. Ukinitev uveljavljene, relevantne, vsebinsko progresivne in mednarodno prepoznane revije je v direktnem nasprotju z nalogami JAK. Od javne agencije pa pričakujemo, tudi zahtevamo, da svoje naloge izvaja konsistentno in vestno. Povedano na konkretnem primeru: Omogoči naj nadaljnje izhajanje revije IDIOT.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo, vabljeni pa tudi v Pritličje v sredo, 21. marca 2018, ko bomo ob 19h ob Svetovnem dnevu poezije člani uredništva revije IDIOT podali svojo izjavo.

Uredništvo revije IDIOT:


Andrej Tomažin, Matjaž Zorec, Muanis Sinanović, Nina Dragičević, Tibor Hrs Pandur

Kontakt: revija.idiot@gmail.com